Úvod

Advokátní kancelář Marek Legal byla založena v roce 1997.

Naše advokátní kanceláře poskytují svým klientům ve většině případů kompletní právní servis spočívající zejména v níže uvedených oblastech práva. Zastupujeme své klienty při jednáních se třetími subjekty, před soudy i správními orgány, sepisujeme právní stanoviska a rozbory, poskytujeme právní porady, organizujeme semináře na konkrétní téma, sepisujeme listiny, podání či smlouvy ve veškerých níže uvedených oblastech práva, stejně tak jako poskytujeme veškeré další nutné úkony při právním zastupování subjektů a to včetně zastupování v trestním řízení..

Kancelář má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právního servisu pro potřeby městských částí hl.m.Prahy, obcí a samosprávných celků, jakož i orgánů státní správy.

Kancelář má dále zkušenosti s poskytováním právního servisu pro banky z hlediska jejich potřeb v oblasti různých typů smluvního zajištění při financování klientů banky, korporátních operací, leasingové společnosti apod..

Kancelář rovněž pracuje s řadou významných zahraničních klientů, jakož i zahraničních investorů v České republice a to zejména v oblasti komplexní realizace developerských projektů a další investorské činnosti, jakož i správu majetku.

Advokátní kancelář Marek Legal spolupracuje případ od případu s řadou zahraničních advokátních kanceláří např. ve Spolkové republice Německo, Velké Británii, Rakousku, Itálii, Bulharsku, USA a v Kanadě.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby rovněž v německém, anglickém a ruském jazyce.

V případě navázání spolupráce jsme připraveni sestavit tým strukturovaný dle potřeb konkrétních případů.

Kontaktní formulář

Odeslat

Specializujeme se na zakládání a prodej společností s ručením omezeným a evropských akciových společností. Samozřejmostí jsou služby správy sídla společnosti, ekonomické a účetní poradenství, vedení účetnictví včetně mzdové a pracovněprávní agendy.Ready-made,založení,Ready-made SE,Vedení účetnictví,sro,hcaa,hamster,s.r.o.

Adresa

  • Hamster Companies and Accounts s.r.o.
  • Klimentská 1746/52, Nové Město
  • 110 00 Praha 1
  • Česká republika

Kontakt

  • Telefon:+420 722 443 100
  • E-mail:info@hcaa.cz
  • Web:www.hcaa.cz

Najdete nás

© 2015-2020 Webmaster by www.profesionalni.info | Admin